Categorii de formulare tipizate pentru evidenta contabila, conform Ordin nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Registrul Jurnal
 • Registrul-jurnal de incasari si plati
 • Registrul Inventar
 • Cartea mare/sah
 • Registrul numerelor de inventar
 • Fisa mijlocului fix
 • Proces-verbal de scoatere din functiune a mjloacelor fixe
 • Proces-verbal de receptie
 • Proces-verbal de punere in functiune
 • Nota de receptie si constatare de diferente (NIR)
 • Bon de primire in consignatie
 • Fisa limita de consum
 • Dispozitie de livrare
 • Factura
 • Aviz de insotire a marfii
 • Fisa de magazie
 • Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar
 • Registrul stocurilor
 • Lista de inventariere
 • Chitanta
 • Chitanta pentru operatiuni in valuta
 • Dispozitie catre casierie
 • Registru de casa
 • Registru de casa (valuta)
 • Borderou de achizitie
 • Borderou de achizitie (de la producatori individuali)
 • Decont pentru operatiuni in participatie
 • Stat de salarii
 • Lista de avans chenzinal
 • Ordin de deplasare (delagatie)
 • Ordin de deplasare (delagatie) in strainatate
 • Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
 • Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale)
 • Nota de debitare-creditare
 • Nota de contabilitate
 • Extras de cont
 • Jurnal privind operatiunile de casa si banca
 • Jurnal privind decontarile cu furnizorii
 • Situatia incasarii-achitarii furnizorilor
 • Jurnal privind consumurile si alte iesri de stocuri
 • Jurnal privind salariile
 • Borderou de primire a obiectelor in consignatie
 • Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
 • Jurnal privind operatiuni diverse
 • Fisa de cont
 • Balanta de verificare
 • decizie de imputare
 • Angajament de plata

Acestea sunt DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu exceptii.