Evidenta contabila primara

 • contabilitatea registrului de casa;
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • inregistrarea si centralizarea documentelor primare.

Contabilitate de gestiune:

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Contabilitate financiara:

 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Elaborarea balantei de verificare;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare.