Raportul CIP Online (Centrala Incidentelor de Plati) prezinta incidentele de plati aferente biletelor la ordin si cecurilor emise de o persoana juridica in ultimii 7 ani.

Centrala Incidentelor de Plati (CIP) reprezinta o structura specializata în colectarea, stocarea si centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plati produse de titularii de cont cu cecuri, cambii si bilete la ordin.

Transmiterea informatiei la CIP se face pe cale electronica, prin utilizarea Retelei de Comunicatii Interbancare.

Fisierul national al persoanelor cu risc colectează informatiile privind incidentele de plati majore (instrumente de plata trase in descoperit de cont, cecuri emise fara autorizarea trasului, cecuri emise cu dată falsa, cecuri emise de catre un tragator aflat in interdictie bancara inregistrate pe numele unei persoane fizice/juridice, rezidente sau nerezidente.
 
Anularea incidentelor de plata din aceasta baza de date poate fi efectuată numai de catre aceeasi persoana declaranta care le-a transmis anterior la CIP, din proprie initiativa sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti executorii.

Interdictia bancara este regimul impus de catre o institutie de credit unui titular de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de un an incepand cu data înregistrării la CIP a unui incident de plata major si asigura prevenirea producerii unor noi incidente de plati si sanctionarea titularilor de cont care le genereaza in sistemul bancar.

Suspendarea sau reluarea interdictiei bancare se realizeaza de catre persoanele declarante, doar in baza unei hotarari judecatoresti executorii prin care este dispusa suspendarea, respectiv reluarea unei interdicţii bancare a unui cec.

Existenta unor inscrieri in CIP poate fi evaluata ca un factor de risc important privind relatia comerciala cu acel partener. Cu cat incidentele sunt mai recente cu atat riscul de neplata este mai mare.

Pentru firmele avand incidente CIP in ultimele 2 luni calendaristice nu ar trebui sa se accepte plati la termen indiferent de modalitatea de plata: bilet la ordin, cec sau ordin de plata. Relatia comenrciala ar trebui sa se desfasoare numai pe baza platilor in avans.