Resurse umane

  • Intocmirea contractelor individuale de munca;
  • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
  • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor-REVISAL;
  • Intocmirea adeverintelor de salariu;
  • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
  • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
  • Consultanta privind salarizarea;
  • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
  • Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor dela AJOFM;
  • Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM.