Salarizare

Resursele umane reprezinta un capital foarte important pentru orice societate care doreste sa dezvolte afaceri si, de aceea, pe langa serviciile de baza pe care le oferim in acest domeniu, va propunem, in functie de activitatea desfasurata, sa analizam impreuna alte elemente care sa conduca la productivitate si eficienta.

Servicii de consultanta privind salarizarea, intocmirea actelor privitoare la personal si elaborarea cadrului legal de desfasurare a activitatii:

 •  Consultanta in ceea ce priveste salarizarea la nivel de intreprindere precum si consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat
 • Intocmirea si inregistrarea statelor de plata la Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, ITM etc.
 • Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal la Inspectoratul Teritorial de Munca

Servicii de salarizare si resurse umane

 • intocmire state de plata;
 • intocmire si inregistrare declaratii privind contributiile datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale;
 • intocmire fise fiscale;
 • intocmire si inregistrare contracte individuale de munca, modificari la contractul individual de munca;
 • intocmire si inregistrare in registrul general de evidenta al salariatilor.
Servicii suport pentru companii

Serviciile sunt oferite de specialisti in fiscalitate si management financiar ce vizeaza eficientizarea si optimizarea activitatii financiare in raport cu prevederile europene a fiscalitatii la nivel de intreprindere:

 • Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii
 • Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export
 •  Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil
 •  Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii
 •  Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 •  Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale
 •  Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii

Servicii de consultanta fiscala

Fata de serviciile de baza privind stabilirea si calculul taxelor si impozitelor curente, datorate la bugetul de stat, bugetul de asigurari sociale si alte fonduri suntem mereu conectati la noutatile legislative pentru ca dorim sa oferim clientilor nostri solutiile fiscale cele mai avantajoase.

Deasemenea, pentru implementarea si dezvoltarea unui nou plan de afaceri este foarte important sa cunoastem si sa estimam cheltuielile privind taxele si impozitele la bugetul de stat.

Nu in ultimul rand, suntem atenti la obligatiile declarative ale Clientului in calitate de contribuabil, privind vectorul fiscal si modificarile intervenite in vectorul fiscal, la sediul social sau punctele de lucru ale acestuia.

Servicii de consultanta financiara

Persoane juridice

 • analiza indicatorilor economici pe baza rezultatelor societatii;
 • pregatire documentatie pentru obtinerea de credite bancare, fonduri nerambursabile;
 • analiza cash-flow-urilor.

Prin analiza si cunoasterea indicatorilor economici, avem intodeauna o dimensiune reala a afacerii, un control al evolutiei companiei.

Analiza financiara descopera cauzele care au influentat pozitiv sau negativ evolutia cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare, astfel incat sa se intreprinda masurile necesare care sa contribuie la reducerea costurilor si la cresterea gradului de rentabiliatate.

Realizarea unui plan de afaceri si stabilirea bugetelor de Venituri si Cheltuieli consideram ca sunt prioritati pentru o companie atat din punctul de vedere al managementului afacerii cat si pentru atragerea de capital din surse externe.

Persoane fizice

 • consultanta in vederea contractarii de credite bancare;
 • pregatirea documentatiei pentru obtinerea de credite bancare.

Listeaza acest articol [spider_facebook id=”1″]

Contabilitate societati si institutii

In orice firma contabilitatea este o activitate esentiala cu rol permanent.

Noi suntem un partener permanent, responsabil pentru toate demersurile contabile:

Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare si principiilor contabilitatii

 • Evidenta analitica si sintetica conturi clienti si furnizori
 • Evidenta contabila pe centre de cost
 • Mijloace fixe, amortizari, miscari specifice mijloacelor fixe
 • Jurnalele de TVA
 • Intocmirea decontului de TVA
 • Declaratii Intrastat, 390 VIES, 394
 • Intocmirea registrului jurnal, cartea mare,  balante lunare, registrul evidenta fiscala
 • Stabilirea si calcularea obligatiilor de plata lunare, trimestriale si intocmirea documentelor de plata
 • Contabilitatea de gestiune cu calculatie de cost
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind impozitele si taxele;
 • Analiza rapoartelor contabile
 • Inventariere patrimoniu
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil
 • Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere
 • Consiliere si reprezentarea societatii  la schimbare sediu social, creare puncte de lucru
 • Consolidare balante de verificare pentru grupuri de societati
 • Alte situatii financiare specifice

In functie de activitatea pe care o desfasoara clientul, oferim solutii pentru organizarea cat mai eficienta a departamentului financiar contabil cu atributii exacte in evidenta operatiunilor de patrimoniu, gestiunea stocurilor, control intern, astfel incat managerii societatii sa dispuna de o imagine cat mai fidela a situatiei firmei.

Pentru a avea certitudinea situatiilor contabile intocmite corect de personalul societatii Client, efectuam verificari lunare in ceea ce priveste calitatea lucrarilor contabile si mentinem in permanenta un dialog cu acesta in vederea rezolvarii in timp real a situatiilor care pot sa apara pe parcursul desfasurarii activitatii.

O activitate deloc neglijabila o reprezinta activitatea de control intern a societatii care asigura o corecta gestionare a resurselor si bunurilor societatii si implica inventarierea sistematica a stocurilor, verificarea angajarii anumitor cheltuieli administrative, punctaj periodic cu furnizorii si clientii societatii.

Suntem alaturi de managerii societatii, de fiecare data cand avem o solicitare, sa raspundem la intrebari si sa oferim variante din punct de vedere finaciar contabil.

 • asistenta in organizarea departamentului financiar-contabil propriu;
 • verificarea lucrarilor contabile, efectuate de personalul societatii;
 • consultanta privind legislatia in domeniul finaciar-contabil si fiscal;
 • intocmirea si certificarea situatiilor financiare;
 • servicii complete de contabilitate pentru societatile care doresc externalizarea
  serviciului financiar contabil:

  • intocmire registru de casa;
  • evidenta stocurilor;
  • evidenta mijloacelor fixe;
  • inregistrari contabile;
  • intocmire si verificare balanta contabila;
  • stabilirea rezultatului financiar profit sau pierdere.

Listeaza acest articol