Salarizare

  • Intocmire dosar personal de angajare, inctocmire contract individual de munca, completare si transmitere REVISAL ;
  • Preluare pontaje lunare;
  • Generarea statelor de plata;
  • Calculul concediilor de odihna si evidenta concediilor medicale;
  • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
  • Intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card;
  • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.