Inregistrare platitor TVA prin optiune
Unul dintre demersurile care trebuie avut in vedere dupa infiintarea unei firme este inregistratea in scopuri de TVA.
Firmele se pot inregistra in scopuri de TVA prin optiune sau la depasirea plafonului de 300.000 de lei anual.
Procedura de inregistrare in scopuri de TVA este urmatoarea:
  1. înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea persoanei juridice la Registrul Comerțului, când se estimează depășirea plafonului de scutire de 300.000 lei, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. În acest caz, aceasta se face în aceeași zi cu depunerea documentației la Registrul comerțului să se depună și la organul fiscal cererea de înregistrare în scopuri de TVA D098_2014_XML_050215, impreuna cu declaratia_700_2022;
  1. Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune ulterior înmatriculării societății, chiar dacă nu se atinge plafonul ce obligă la înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal. Ulterior înmatriculării la Registrul comerțului, o societate ce desfășoară activități economice și nu este înregistrată în scopuri de TVA are dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, chiar dacă nu atinge plafonul ce obligă la înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens, când dorește să se înregistreze în scopuri de TVA, va depune la organul fiscal competent declaratia_700_2022;
  2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către autoritățile fiscale se pot reînregistra în scopuri de TVA după eliminarea neconformităților. În acest sens, aceste persoane ce se reînregistrează în scopuri de TVA depun la organul fiscal competentdeclaratia_700_2022.