Nomenclatorul formelor juridice

NOMENCLATORUL FORMELOR JURIDICE (Utilizat la declaraţiile de înregistrare)

COD

Denumire

AFJ

     Alte forme juridice

ASF

Asociatie familialã

CON

Concesiune

CRL

Soc civilã profesionala cu pers. juridica si rãspundere limitata (SPRL)

INC

Închiriere

LOC

Locaţie de gestiune

OC1

Organizaţie cooperatistã meşteşugãreascã

OC2

Organizaţie cooperatistã de consum

OC3

Organizaţie cooperatistã de credit

PFA

Persoanã fizicã independentã

RA

Regie autonomã

SA

Societate comercialã pe acţiuni

SCS

Societate comercialã în comanditã simplã

SNC

Societate comercialã în nume colectiv

SPI

Societate profesionala practicieni in insolventa (SPPI)

SRL

Societate comercialã cu rãspundere limitatã

URL

Intreprindere profesionala unipersonala cu rãspundere limitata (IPURL)

 NOMENCLATORUL FORMELOR DE PROPRIETATE

COD

DENUMIRE

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome

14

Companii şi societăţi naţionale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi comerciale în nume colectiv

32

Societăţi comerciale în comandită simplă

33

Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2007

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

 Listeaza acest articol [spider_facebook id=”1″]

Infiintari firme

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas in dezvoltarea unei afaceri.

Noi va putem acorda asistenta pentru societati comerciale, dar si pentru alte tipuri de entitati, ce desfasoara activitati economice, incepand cu demersurile de infiintare, continuand cu eventualele modificari de structura, ori organizare si ajungand la demersurile privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru functionarea legala a firmei.

Categorii de servicii:

 • Infiintare firma de tip SRL, SA, PFA, II, IF
 • Modificari firma – incepand cu o simpla infiintare de punct de lucru si ajungand pana la cesiune, fuziune, sau divizare ;
 • Suspendari firme la ONRC;
 • Consultanta afaceri, intocmirea documentatiilor si asistenta in efectuarea demersurilor.

Pachetele noastre de servicii sunt concepute sa raspunda unor bugete si niveluri de exigenta diferite, astfel incat suntem in masura sa raspundem solicitarilor multor categorii de clienti.

Paşii de urmat pentru înfiintarea unei societati sunt următorii:

 1. Completare si incheiere contract de spatiu, in vederea stabilirii sediului social al firmei, care poate fi incheiat sub forma de contract de comodat sau de inchiriere, la care se solicita si urmatoarele documente:
 2. Rezervarea denumirii societatii: F1_v2 rezervare denumire firma
 3. Dovada de detinere a spatiului, pe baza caruia s-a intocmit contractul de spatiu social (act de proprietate spatiu, contract de inchiriere spatiu sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, de uz, uzufruct etc), la care se solicita urmatoarele: accept Asociatie de proprietari sau locatari si acordul vecinilor, daca e cazul (ex. bloc): formular_asoc_proprietari sau Adeverinta de rol de la primarie sau Extras de carte funciara valabil 30 zile, in cazul in care spatiul va fi la casa; Act de identitate proprietar(i) spatiu.
 4. Redactare  Statut si/sau Contractul de societate (Actul constitutiv), incheiat sub forma autentica sau semnatura privata (pentru SRL sau SA); se solicita documentul autentificat in urmatoarele cazuri: Societate in Nume Colectiv; Societate in Comandita Simpla; Societatea pe Actiuni in situatia in care se constituie prin subscriptie   publica; orice tip de societate in situatia in care printre bunurile subscrise ca aport la  capitalul social se afla un teren;
 5. Copii dupa actele de identitate asociat(i) si administrator(i) a viitoarei firme, certificate „Conform cu originalul”
 6. Depunere capital social la o banca (ex 200lei), pentru aceasta este necesar urmatoarele documente: Statut si/sau Contractul de societate (Actul constitutiv), incheiat sub forma autentica sau semnatura privata (pentru SRL sau SA); Actele de identitate ale asociatilor si administratorilor viitoarei firme, precum si a reprezentantilor desemnati de asociati; Dovada de Rezervare a firmei de la ONRC (copie); Imputernicire sau procura speciala in forma autentica, in cazul in care depunerea capitalului social nu se depune personal de catre fiecare asociat in parte.
 7. Completare formulare  de la ONRC, necesare dosarului de înfiintare;
 8. Declaratia de asociat unic (in cazul firmelor cu asociat unic) si administrator, la notar sau la Registrul  Comertului;
 9. Specimen de semnatura administrator(i) la un notar sau gratuit la Registrul Comertului;
 10. Declaratia de student la notar, in cazul facilitatilor pentru studenti;
 11. Adeverinta de student an II, in cazul studentilor;
 12. Declaratia asociat, specifica pentru societatide tip SRL-D;
 13. Declaratia 205 ANAF pentru spatiul destinat ca sediu social;
 14. Procura speciala (imputernicire) autentificata la notar, data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului – la notar.

NOTA:

Dosarul completat (dosar tip plic) se depune la ghiseul de la ONRC, dupa achitatea tuturot taxelor ONRC.

Teoretic, în a 3-a zi, daca nu sunt probleme în dosar, actele oficiale ale firmei ar trebui să fie gata, putând ridica de la Registrul Comerţului.

Dupa ridicarea actelor de infiintare afirmei se procedeaza la realizarea primei stampile si achizitionarea formulare cu regim special obligatorii, necesare functionarii societatii.

Ghid privind obligatiile dupa infiintarea unei firme

Activitatea firmei tale nu debuteaza odata cu inregistrarea ei la Oficiul Registrului Comertului. Dimpotriva, va mai raman multe sarcini de indeplinit. Astfel va prezentam obligatiile care va survin, dupa infiintarea unei societati, astfel incat sa puteti da startul afacerii dvs.:

1. Obligatii administrative ale unei societati: 

 • Obtinerea unei stampile cu denumirea sau emblema societatii, n mai este obligatorie prin lege, dar poate fi folosita ca identitate proprie;
 • Deschiderea de cont bancar, in care se poate transfera capitalul social, de preferabil in maxim 7 zile de la ridicarea actelor de infiintare ale fimei de la ONRC, pentru a putea fi valabile certificatele constatatoare;
 • Fiscalizarea, personalizarea si programarea casei de marcat cu coduri pentru fiecare produs, in cazurile expres prevazute de lege, unde este obligatoriu folosirea casei de marcat;
 • Obtinerea unui aviz metrologic anual pentru cantarele electronice, daca este cazul;
 • Achizitionarea de documente cu sau fara regim special, in functie de specificul firmei, conform unei decizii interne  anuale de inseriere si numerotare aprobata de administratorul societatii, si anume: chitante si facturi fiscale, registru de casa care se intocmeste zilnic, bon de consum , note de intrare-receprie (NIR), CMR pentru firme de transport etc.;
 • Organizarea activitatii interne, prin tinerea unei evidente separate pentru diferite documente ale firmei, introduse in registre separate, si anume: registru de corespondenta intrari-iesiri, evidenta contracte furnizori-clienti, alte documente de caracter intern;
 • Incheierea de contracte de prestari servicii externe si anume:  Contract de presatari servicii financiar-contabile cu o firma sau persoana autorizata, care se va ocupa de operatiunile financiar-contabile si fiscale ale firmei; Contract cu un medic de medicina muncii, in cazul in care firma are angajati; Contract cu un inspector sau specialist de PSI si protectia muncii daca societatea are peste un angajat.

 2. Obligatii legale ale unei societati: 

 •  Obligatii specifice societatilor care lucreaza cu publicul (vanzari en detail si alte activitati de comert)
 • Afisarea tarifelor si preturilor pentru serviciile sau produsele comercializate: afisarea la loc vizibil a Certificatul de inmatriculare (in copie); afisarea limitelelor de adaos comercial practicat (in cazul societatilor ce desfasoara activitati de comert); afisarea programului de lucru cu publicul si a pauzelor; afisarea telefonului pentru oficiul de protectie a consumatorului si a condicii privind reclamatiile consumatorilor; afisarea textului de lege privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate; afisarea planului de evacuare, in caz de incendiu; afisarea preturilor si a tarifelor cu TVA pentru fiecare tip de produs si serviciu.

2.   Obligatii de evidenta contabila si raportare, conform Legii nr. 82/1991 a contabilitatii:

 • Organizarea evidentei financiar-contabile, respectiv tinerea la zi a registrelor contabile obligatorii si intocmirea situatiilor financiare anuale;
 • Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise;
 • Orice operatiune economico-financiara efectuata de societate se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz;
 • Obligatia sa se efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege;
 • Obligatiile privind organizarea evidentei contabile a societatii revin administratorului, care poate opta pentru infiintarea unui departement intern de evidenta contabila pe baza de contract individual de munca cu persoane cu pregatire de specialitate sau prin contract de prestari servicii cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

3. Obligatii ce decurg din Legea nr. 31/1990 a societatilor

 • Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea;
 • Situatiile financiare anuale vor fi intocmite conform legii. In urma aprobarii lor de catre adunarea generala a asociatilor, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii ale situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
 • Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit;
 • Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, precum si acordarea de imprumuturi administratorilor.

4.   Obligatii specifice de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor – aceste obligatii revin societatii infiintate,  in cazul in care angajeaza personal cu contract de munca:

 • Instruirea personalului privind protectia muncii prin contract cu un inspector de protectia muncii si PSI abilitati
 • Indeplinirea obligatiilor de medicina muncii prin contract cu persoane abilitate

5. Obligatii conform  Codului Muncii si a HG.500/2011 privind Revisal

 • Incadrarea salariatilor la societati se face pe baza de contract  individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale;
 • Redactarea si afisarea Regulamentului de ordine interioara;
 • Inregistrarea contractelor de munca in REGES cu 24 ore inainte inceperii activitatii;
 • Intocmirea fiselor de post ale salariatilor;
 • Evaluarea anuala a salariatilor.

6.   Obligatii fiscale conform Codului Fiscal si al altor acte normative din domeniul fiscal

Calendarul obligatiilor generale declarative se stabileste conform Codului Fiscal si  se actualizeaza anual. Pentru anul 2017 calendarul fiscal poate fi  consultat accesand urmatorul link:  Calendar fiscal 2017

[spider_facebook id=”1″]