Impozitarea cladirilor cu destinatie sediu de firma

Incepand cu anul 2016 impozitul pe locuinte se va calcula in functie de destinatia acesteia (rezidentiala sau nerezidentiala), si nu in functie de calitatea persoanei care detine cladirea: fizica sau juridica.

Declaratia (model_2016_ITL_001 pf) se depune de catre contribuabilul persoana fizica, care a inchiriat sau cedat locuinta unei firme, unde e declarat sediu social sau secundar, conform contractului incheiat:

  • pentru firmele care nu au activitate la sediul social (activitatea se desfasoara exclusiv in afara sediului social), precum si pentru firmele care nu deconteaza cheltuielile aferente sediului social, contribuabilii persoane fizice vor fi impozitati ca si pana acum si se incadreaza la pct. a), se bifeaza in declaratie la pct.VII a), completare pct.IV, declaratia va fi pe proprie raspundere, si se completeaza astfel: a) „La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nici o activitate economică”

Cu alte cuvinte, o persoana fizica ce are sediul social acasa, dar nu desfasoara nici un fel de activitate economica, va plati impozitul stabilit pentru cladiri rezidentiale (cote cuprinse intre 0,08% si 0,2%).

  • restul firmelor se incadreaza la pct.b) , se bifeaza in declaratie la pct.VII b), completare pct.V si proprietarii sediului vor avea impozit diferentiat, firma va putea deconta cheltuielile cu sediul, conform documentelor atasate (contract comodat, inchiriere etc): b) Dacă la adresa poştală a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina operatorului economic, contribuabilul va completa campul rezervat clădirilor nerezidentiale (cote cuprinse intre 0,2% si 1,3%, in functie de deciziile consiliului local).

In finalul declaratiei, persoana fizica va declara, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele inscrise, precum si orice alte documente anexate, sunt conforme cu realitatea. De asemenea, contribuabilul (sau imputernicitul acestuia) va trece datele din actul de identitate si va semna.

Concret, într-o prima faza, contribuabilii persoane fizice vor selecta tipul de cladire pentru care datorează impozit la bugetul de stat, bifand una dintre urmatoarele variante: cladire rezidentiala, nerezidentiala sau cladire cu destinatie mixta. Practic, persoanele fizice isi vor asuma prin aceasta alegere desfasurarea unei activitati economice in respectiva locuinta, si spatiul destinat respectivei afaceri.

Mai departe, in prima sectiune a declaraţiei amintite, persoanele fizice vor completa datele de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa de postă electronică sau adresa de corespondenta, dacă aceasta difera. De asemenea, contribuabilii vor alege daca doresc ca actele administrativ-fiscale să le fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronica.

Codul fiscal stabileste ca impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Termen depunere declaratie: 31 martie, de preferabil sa o depuneti mai repede de aceasta data, pentru a va putea emite decizia de impunere si astfel sa puteti beneficia si de reducerea de 10%.

Pentru contribuabilii persoane juridice vor achita un impozit pe locuinte calculat in functie de destinatia acesteia (rezidentiala sau nerezidentiala), conform model: model_2016_ITL_001 PJ