Inventariere

Serviciile de inventariere a activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii, se efectueaza obligatoriu o data pe an, la finalul anului fiscal sau ori de cate ori este necesar, pentru buna gestionare a patrimoniului unei firme, in conformitate cu art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009).

1. Entităţile care au obligaţia efectuării inventarierii au totodată şi obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea.
2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.
3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.
Lucrarile de inventariere constau in asistenta la intocmirea dosarului de inventariere, organizarea reconcilierii conturilor cu clientii si furnizorii, intocmirea Registrului Inventar.
Infiintari firme

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas in dezvoltarea unei afaceri.

Noi va putem acorda asistenta pentru societati comerciale, dar si pentru alte tipuri de entitati, ce desfasoara activitati economice, incepand cu demersurile de infiintare, continuand cu eventualele modificari de structura, ori organizare si ajungand la demersurile privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru functionarea legala a firmei.

Categorii de servicii:

 • Infiintare firma de tip SRL, SA, PFA, II, IF
 • Modificari firma – incepand cu o simpla infiintare de punct de lucru si ajungand pana la cesiune, fuziune, sau divizare ;
 • Suspendari firme la ONRC;
 • Consultanta afaceri, intocmirea documentatiilor si asistenta in efectuarea demersurilor.

Pachetele noastre de servicii sunt concepute sa raspunda unor bugete si niveluri de exigenta diferite, astfel incat suntem in masura sa raspundem solicitarilor multor categorii de clienti.

Paşii de urmat pentru înfiintarea unei societati sunt următorii:

 1. Completare si incheiere contract de spatiu, in vederea stabilirii sediului social al firmei, care poate fi incheiat sub forma de contract de comodat sau de inchiriere, la care se solicita si urmatoarele documente:
 2. Rezervarea denumirii societatii: F1_v2 rezervare denumire firma
 3. Dovada de detinere a spatiului, pe baza caruia s-a intocmit contractul de spatiu social (act de proprietate spatiu, contract de inchiriere spatiu sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, de uz, uzufruct etc), la care se solicita urmatoarele: accept Asociatie de proprietari sau locatari si acordul vecinilor, daca e cazul (ex. bloc): formular_asoc_proprietari sau Adeverinta de rol de la primarie sau Extras de carte funciara valabil 30 zile, in cazul in care spatiul va fi la casa; Act de identitate proprietar(i) spatiu.
 4. Redactare  Statut si/sau Contractul de societate (Actul constitutiv), incheiat sub forma autentica sau semnatura privata (pentru SRL sau SA); se solicita documentul autentificat in urmatoarele cazuri: Societate in Nume Colectiv; Societate in Comandita Simpla; Societatea pe Actiuni in situatia in care se constituie prin subscriptie   publica; orice tip de societate in situatia in care printre bunurile subscrise ca aport la  capitalul social se afla un teren;
 5. Copii dupa actele de identitate asociat(i) si administrator(i) a viitoarei firme, certificate „Conform cu originalul”
 6. Depunere capital social la o banca (ex 200lei), pentru aceasta este necesar urmatoarele documente: Statut si/sau Contractul de societate (Actul constitutiv), incheiat sub forma autentica sau semnatura privata (pentru SRL sau SA); Actele de identitate ale asociatilor si administratorilor viitoarei firme, precum si a reprezentantilor desemnati de asociati; Dovada de Rezervare a firmei de la ONRC (copie); Imputernicire sau procura speciala in forma autentica, in cazul in care depunerea capitalului social nu se depune personal de catre fiecare asociat in parte.
 7. Completare formulare  de la ONRC, necesare dosarului de înfiintare;
 8. Declaratia de asociat unic (in cazul firmelor cu asociat unic) si administrator, la notar sau la Registrul  Comertului;
 9. Specimen de semnatura administrator(i) la un notar sau gratuit la Registrul Comertului;
 10. Declaratia de student la notar, in cazul facilitatilor pentru studenti;
 11. Adeverinta de student an II, in cazul studentilor;
 12. Declaratia asociat, specifica pentru societatide tip SRL-D;
 13. Declaratia 205 ANAF pentru spatiul destinat ca sediu social;
 14. Procura speciala (imputernicire) autentificata la notar, data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului – la notar.

NOTA:

Dosarul completat (dosar tip plic) se depune la ghiseul de la ONRC, dupa achitatea tuturot taxelor ONRC.

Teoretic, în a 3-a zi, daca nu sunt probleme în dosar, actele oficiale ale firmei ar trebui să fie gata, putând ridica de la Registrul Comerţului.

Dupa ridicarea actelor de infiintare afirmei se procedeaza la realizarea primei stampile si achizitionarea formulare cu regim special obligatorii, necesare functionarii societatii.